Bazylika katedralna - Dawniej kolegiata

 © lowicz.info Bazylika katedralna - Dawniej kolegiata

 © lowicz.info
Aktualnie jesteś:  lowicz.info Łowicz Bazylika katedralna

Bazylika katedralna

Dawniej kolegiata

Jak głosi inskrypcja pod chórem kościół stał w tym miejscu już w 1100 r. W 1433 r. świątynia została podniesiona do rangi kolegiaty. W poł. XVII w. prymas Maciej Łubieński rozbudował kościół wg proj. T. Poncino. W 1992 r. papież Jan Paweł II podniósł kolegiatę do rangi katedry. Podczas wizyty papieskiej w 1999 r. kościół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Wnętrze o wystroju renesansowo-barokowym. Mauzoleum dwunastu prymasów Polski, pochowanych w podziemiach kościoła. Przy świątyni pięć kaplic prymasowskich. Kaplica Lipskiego: ołtarz wg proj. J. Fontany, polichromie A. Swacha.

Kaplica Komorowskiego: krucyfiks z XVI w., nagrobek prymasa przypisywany J.Ch. Redlerowi. W nawie północnej barokowe epitafium prymasa Prażmowskiego oraz dwie płyty zakrywające krypty grobowe. Kaplica Uchańskiego wg proj. Jana Michałowiczaz Urzędowa, przebudowana klasycystycznie, ołtarz św. Wiktorii.

Obok renesansowy nagrobek prymasa, ostatnie dzieło Michałowicza. Kaplica Wężyka: ołtarze św. Jana Nepomucena i św. Anny wg proj. K. Baya, sklepienie w typie lubelskim. Kaplica Tarnowskiego: renesansowy nagrobek Tarnowskiego oraz rzeźby w ołtarzu autorstwa W. van den Blocka, posągi Ewangelistów wykonał S. Świątkiewicz. W nawie głównej liczne ołtarze boczne, pod chórem dwukondygnacyjny, renesansowy nagrobek Śleszyńskich; sztukaterie nawy wykonał J.Ch. Falconi.źródło: lowicz.eu 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe