Ważne telefony - Pogotowia

* Pogotowie ratunkowe 999
* Straż pożarna 998
* Policja 997
* Poradnia Leczenia Uzależnień 0 46 837-37-07
* Poradnia Zdrowia Psychicznego 0 46 837-36-51
* Policyjny telefon zaufania 0 46 837-80-00
* Pogotowie energetyki cieplnej 0 46 837-59-16
* Pogotowie wodno-kanalizacyjne 0 46 837-35-32
* Pogotowie energetyczne 0 46 837-36-05
* Gaz butlowy 0 46 837-16-16, 0 46 837-26-74, 0 46 837-66-08, 0 46 837-41-02, 0 46 837-30-30, 0 46 837-20-37, 0 46 837-72-72, 0 46 837-20-37, 0 46 837-47-77, 0 46 837-44-44
* Warsztat konserwat © lowicz.info Ważne telefony - Pogotowia

* Pogotowie ratunkowe 999
* Straż pożarna 998
* Policja 997
* Poradnia Leczenia Uzależnień 0 46 837-37-07
* Poradnia Zdrowia Psychicznego 0 46 837-36-51
* Policyjny telefon zaufania 0 46 837-80-00
* Pogotowie energetyki cieplnej 0 46 837-59-16
* Pogotowie wodno-kanalizacyjne 0 46 837-35-32
* Pogotowie energetyczne 0 46 837-36-05
* Gaz butlowy 0 46 837-16-16, 0 46 837-26-74, 0 46 837-66-08, 0 46 837-41-02, 0 46 837-30-30, 0 46 837-20-37, 0 46 837-72-72, 0 46 837-20-37, 0 46 837-47-77, 0 46 837-44-44
* Warsztat konserwat © lowicz.info
Aktualnie jesteś:  lowicz.info Informator Ważne telefony

Ważne telefony

Pogotowia

* Pogotowie ratunkowe 999
* Straż pożarna 998
* Policja 997
* Poradnia Leczenia Uzależnień 0 46 837-37-07
* Poradnia Zdrowia Psychicznego 0 46 837-36-51
* Policyjny telefon zaufania 0 46 837-80-00
* Pogotowie energetyki cieplnej 0 46 837-59-16
* Pogotowie wodno-kanalizacyjne 0 46 837-35-32
* Pogotowie energetyczne 0 46 837-36-05
* Gaz butlowy 0 46 837-16-16, 0 46 837-26-74, 0 46 837-66-08, 0 46 837-41-02, 0 46 837-30-30, 0 46 837-20-37, 0 46 837-72-72, 0 46 837-20-37, 0 46 837-47-77, 0 46 837-44-44
* Warsztat konserwat. ŁSM 0 46 837-65-58
* Zakład pogrzebowy: 0 46 837-53-85, 0 46 837-20-22, 0 46 837-07-10
* Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5, tel. 0 46 837-52-48
ul. Chełmońskiego, tel. 0 46 837-35-24
* Miejski telefon alarmowy 0 46 830–91–51

Telefony informacyjne

* Informacja PKP 837-63-11
* Informacja PKS 837-42-24
* Informacja o numerach telefonów miejscowych i zamiejscowych 118 913
* Informacja o numerach kierunkowych międzynarodowych 118 908


źródło: wirtualnylowicz.pl 


 
opony  netBOX - Systemy internetowe