Urząd Miejski - URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU

99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
tel © lowicz.info Urząd Miejski - URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU

99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
tel © lowicz.info
Aktualnie jesteś:  lowicz.info Informator Urząd Miejski

Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU

99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
tel. 0-46-830-91-51, 0-46-830-91-52
fax. 0-46-830-91-60, e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl 
www.lowicz.eu 

Godziny pracy UM:
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 8.00-16.00
w środy 8.00-17.00.

Kasa UM czynna:
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 8.00-15.00
w środy 8.00-15.15.

Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński
tel. 0-46-830-91-51, e-mail: burmistrz@um.lowicz.pl 
przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13.00 - 16.00

Zastępca Burmistrza Bogusław Bończak
tel. 0-46-830-91-52
przyjmuje interesantów we środy w godz. 15.00 - 17.00

Sekretarz Miasta Maria Więckowska
tel. 0-46-830-91-17

Skarbnik Miasta Arkadiusz Podsędek
tel. 0-46-830-91-16

Wydział Finansowy
Z-ca Skarbnika Miasta Zofia Wielemborek
Ratusz - pokoje 1 - 5, tel. 0-46-830-91-05

Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału Barbara Gajewska
Ratusz pokój 13 tel. 0-46-830-91-09

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Naczelnik Wydziału Artur Michalak
Stary Rynek 3, tel./fax 0-46-830-91-18
e-mail: lowicz1@wp.pl 

Wydział Spraw Społecznych
p.o. Naczelnika Wydziału Małgorzata Nowak
Ratusz - pokój 19, tel. 0-46-830-91-19

Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału Paweł Gawroński
Budynek "B" tel. 0-46-830-91-48

Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej
Naczelnik Wydziału Alina Guszlewicz
Budynek "B" pokój 21 i 22, tel. 0-46-830-91-21, 0-46-830-91-20

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Edyta Fabijańska
Budynek "B" pokoje 24 - 27, tel. 0-46 830 91 25

Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
Naczelnik Wydziału Anna Gajewska
Budynek "B" tel. 0-46-830-91-35, 0-46-830-91-34

Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału Grzegorz Pełka
Budynek "B" tel. 0-46-830-91-40

Biuro Rady Miejskiej
Inspektor Alicja Dutkiewicz
Ratusz pokój 6, tel. 0-46-830-91-06, 0-46-830-91-11

Zespół Radców Prawnych
Jolanta Służalska-Mrożewska i Marcin Fastyn
Ratusz pokój 14, tel. 0-46-830-91-14

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Marta Kucharek
ul. Podrzeczna 20 (budynek Łowickiego Ośrodka Kultury)
tel. 0-46-837-34-81, fax 0-46-830-91-60źródło: wirtualnylowicz.pl 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe